Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Więcej informacji o plikach cookie oraz celach ich stosowania znajduje się w POLITYCE PRYWATNOŚCI sklepu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
zamknij

Nanotechnologia - co to jest?

Nanotechnologia to nowoczesna, szeroka dziedzina nauki, stwarzająca nieograniczone możliwości. Pojęcie to jest najczęściej definiowane jako otrzymywanie i zastosowanie struktur, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach. Najczęściej, wymiary tych struktur zawierają się w przedziale od 1 do 100 nm (rzadziej do kilkuset nm).

To rewolucja w dziedzinie nanomateriałów, których struktury i elementy wykazują niezwykłe właściwości. Podstawowym celem nanotechnologii jest wykorzystanie i właściwości nanocząstek na poziomie atomowym i molekularnym  oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania. 

My właśnie wykorzystaliśmy niezwykłe właściwości małych drobinek metali, które rozprowadzamy w demineralizowanej wodzie.

Nanokoloidalne roztwory metali, to niezwykle małe klastery składające się z około 100 atomów każdy, zawieszone w idealnie czystej zdemineralizowanej wodzie

Dzięki temu uzyskujemy największą powierzchnię czynną. Nanokoloidy metali wykazują

 • silne działanie pielęgnujące

 • przeciwgrzybicze

 • antybakteryjne.

Produkowane nanokoloidy są w procesie fizycznym. Dzięki temu nie zawierają typowych zanieczyszczeń powierzchniowych, jakie towarzyszą nanokoloidom wytwarzanym chemicznie. Czystość oferowanych metali nanokoloidalnych wynosi 99.99 % metalu, takiego jak złoto, srebro, platyna czy miedź.

Każdy nanokoloidów ma nieco inne właściwości:

 • srebro wykazuje działanie silnie antybakteryjne i przeciwgrzybicze

 • miedź ma najsilniejsze działanie przeciwgrzybicze oraz antybakteryjne,

 • złoto ma silne działanie pielęgnacyjne oraz regeneracyjne

 • platyna jest silnym utleniaczem i wykazuje właściwości pielęgnacyjne

Poniżej kolejno informacje szczegółowe:

Srebro nanokoloidalne

Srebro to pierwiastek chemiczny o symbolu Ag, który pochodzi od łacińskiej nazwy srebra – argentum. Należy do metali o szczególnych właściwościach i zastosowaniu. Tą szczególną właściwością, o której mało kto wie, jest jego bakteriobójczość. A historycznie, jest jednym z najdawniej znanych i wykorzystywanych metali w tym zakresie.

Już w starożytnym Egipcie zanurzano srebrne sztaby w wodzie, którą spożywano jako lekarstwo na wrzody żołądka, a rzymscy legioniści przykładali do ran srebrne monety, aby przyspieszyć ich gojenie. W średniowieczu bogaci rodzice dawali swoim dzieciom srebrne łyżeczki do ssania – jako zabezpieczenie przed zarazą i chorobami.

Nanocząsteczkowe koloidy srebra wytwarzane przez firmę NANO-TECH POLSKA Sp. z o. o. posiadają wysoką stabilność fizyko-chemiczną, co czyni je niemal zupełnie niewrażliwymi na działanie kwasów nieorganicznych, bądź organicznych.

Jakie właściwości Srebrna Woda:

 • działa antybakteryjnie, likwiduje bakterie powodujące rozkład potu i nieprzyjemny zapach 

 • służy jako ochrona przed pleśniami, grzybami i jednocześnie niszcząc je,

 • jest nietoksyczna, nie podrażnia i nie wywołuje reakcji alergicznych.

Wymienione cechy przedstawiono na podstawie testów przeprowadzonych przy pomocy smugi światła laserowego dającego smugę opalizacyjną (efekt Tyndalla) roztworu nanocząsteczkowego. Srebrna Woda firmy NANO-TECH POLSKA nie reaguje z kwasami organicznymi, oraz kwasem solnym. Kwasy te stanowią typowe składniki obecne wewnątrz trawiennego ludzkiego czy zwierzęcego układu pokarmowego. 

Ta cecha naszego produktu stanowi ważki czynnik, pozwalający na stosowanie niejonowego nanosrebra w produkcji żywności, uzdatnianiu wody pitnej, uzdatnianiu wody w basenach kąpielowych, oraz w kosmetyce i farmacji

Nasza Srebrna Woda w miarę zwiększania koncentracji zmienia swą barwę na ciemniejszą. Nie ciemnieje natomiast pod wpływem działania światła, czyli nie utlenia się. Jest to bardzo ważny dowód na chemiczną odporność naszych nanokoloidów.

Zastosowania naszej Srebrnej Wody:

 • Srebrna Woda dla alergików

 • Nanosrebro w kosmetyce

 • Nanosrebro w przemyśle farmaceutycznym

 • Nanosrebro w medycynie

Złoto nanokoloidalne

Złoto jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Au – łacińska nazwa aurum. Złoto i związki złota używane są od wielu lat. Korzysta się głównie z jego zdolności do pobudzania procesów regeneracyjnych czy biostymulujących oraz działania przeciwzapalnego zarówno w medycynie jak i kosmetyce.Złoto znajduje się w organizmie ludzkim średnio w ilości około 10 mg, gdzie ponad połowa zgromadzona jest w kościach

Zastosowania naszego nanozłota:

 • Nanozłoto w kosmetyce i urodzie

 • Nanozłoto w lecznictwie

Miedź nanokoloidalna

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu Cu. Łacińska nazwa cuprum pochodzi od Cypru, gdzie już 1500 lat p.n.e. eksploatowano wielkie złoża miedzi. Znana była już w czasach prehistorycznych, prawdopodobnie była pierwszym metalem jaki wykorzystywali ludzie. Samorodków tego metalu używano np. do robienia grotów strzał już w czasach prehistorycznych.

Jako metal półszlachetny wykazuje dużą odporność na korozję. Pod wpływem tlenu atmosferycznego pokrywa się, chroniącą przed dalszą korozja, warstwą tlenku. Reaguje z fluorowcami, wilgotnymi fluorowdorami, siarką i dwutlenkiem siarki. Szybko rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i azotowym. Metal ten jest ważnym katalizatorem przyrodzie i technice. W przemyśle, pewne związki miedzi używane są m. in. przy przetwarzaniu ropy naftowej jako katalizatory, a inne związki miedzi stosowane są jako utleniacze.

Zastosowania naszej nanomiedzi:

 • Nanomiedź w kosmetyce

 • Nanomiedź w gospodarstwie domowym i przemyśle

 • Nanomiedź w medycynie

_______________________________________________________________________

SREBRO


Autor: dr inż. Marta Pawłowska,


Ekspert z zakresu chemii kosmetycznej

Srebro (Ag) - metal z IB grupy układu okresowego pierwiastków. Jest zaliczany do metali szlachetnych.

Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne srebro, znajdują liczne zastosowanie w przemyśle czy medycynie. Srebro wykazuje silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze znane już od czasów starożytności. Charakteryzuje się biernością chemiczną, czyli wykazuje minimalna aktywność chemiczną a jego oddziaływanie ogranicza się do działania fizycznego. Z tego też powodu bardzo trudno wytworzyć bakteriom mechanizmy obronne.

Srebro stosowano w celu zapobiegania przed infekcjami już w Starożytnej Grecji i Rzymie.

Metaliczne srebro wykazuje silne właściwości antybakteryjne.

Właściwości lecznicze opisywał Hipokrates, a Fenicjanie przechowywali wodę i wino w naczyniach wykonanych ze srebra.

W średniowieczu używano srebra do dezynfekcji wody i konserwowania żywności, a także do leczenia oparzeń i ran.

Od XVII w. srebro używane jest do dezynfekcji wody i opisywane jest jako uniwersalny środek leczniczy.

W XIX wieku marynarze podczas długich wypraw umieszczali srebrne monety w beczkach z wodą i winem, by zachowały świeżość.

W 1901 r. opisano pierwszy raz użycie koloidu srebra jako wewnętrznego środka antyseptycznego.

Podczas I Wojny Światowej związki srebra były używane w celu zapobiegania infekcjom, zanim pojawiły się antybiotyki. Do tego celu używano najczęściej roztworu azotanu srebra, a potem kremu zawierającego sól srebrową sulfadiazyny, który stosowano głównie na oparzenia.

Od końca XIX w. używano 1% roztwór azotanu srebra AgNO3 jako środek antyseptyczny do przemywania oczu noworodków.

W roku 1920 FDA (Food and Drug Administration) zatwierdziła używanie koloidów srebra jako środka antybaktryjnego.

W roku 2012 BNF (The British National Formulary) wymienia 40-95% azotan srebra jako środek do zewnętrznego stosowania roztworu na brodawki czy ziarniaki, natomiast 1% roztwór sulfadiazyny srebra wymieniano jako dobry środek do krótkotrwałego leczenia oparzeń czy odleżyn.

Srebro i związki srebra używane są od wielu lat, głównie wykorzystywane jest jego działanie antybakteryjne zarówno w medycynie jak i kosmetyce.

Wiele narzędzi chirurgicznych jest pokrywane srebrem, także przyrządy służące do dializy (np. cewniki), wszędzie tam gdzie jest konieczne zmniejszenie ryzyka zakażeń bakteryjnych

Najlepszy efekt działania srebra uzyskuje się, gdy jest ono w postaci nanocząstek, wtedy wzrasta jego powierzchnia aktywna i zdolność oddziaływania na mikroorganizmy.

Stosunek powierzchni nanocząstek do ich masy jest wysoki, podobnie ich zdolności do wiązania.

Unikatowa technologia Axonnite pozwala na otrzymanie nano cząstek w sposób fizyczny co zapewnia całkowitą czystość chemiczną uzyskiwanego nano materiału. Średnia wielkość cząstki Axonnita Silver wynosi 2-4 nm.

W przeciwieństwie do form jonowych, nanocząstki Axonnite są otrzymywane metodami fizycznymi, dlatego cechują się bardzo wysoką czystością chemiczną.

Mechanizm antymikrobowy jest bardzo złożony i wielokierunkowy dlatego jest prawie niemożliwe wytworzenie przez bakterie odporności czy mechanizmów ochronnych na działanie nanosrebra Axonnite Silver.

Działanie Axonnite Silver nie polega na reakcji chemicznej, tylko między innymi na zdolności przenoszenia bądź magazynowania tlenu atomowego lub poprzez oddziaływanie bielektryczne. Zaobsorbowany tlen tworzy wgłębienia (pory) w błonach komórkowych przez co zmniejsza się ich grubość a tym samym przepuszczalność, co z kolei prowadzi do ich śmierci ze względu na zwiększone oddziaływanie szkodliwych czynników ze środowiska zewnętrznego.

Srebro reaguje z peptydoglikanami (mureiną) ściany komórkowej, co uniemożliwia oddychanie.

Ponieważ komórki zwierzęce nie posiadają tego składnika (mureiny), srebro nie ma możliwości oddziaływania na nie w ten sposób. Dlatego nie ma możliwości wywołania szkodliwego efektu nanosrebra na komórki człowieka.

Axonnite Silver powodują również syntezę reaktywnych form tlenu i niszczenie komórek poprzez generowanie wolnych rodników, które niszczą błony komórkowe (Kim 2007).

W roztworach wodnych srebro ma zdolność absorpcji tlenu, który reaguje z grupami tiolowymi ścian komórkowych bakterii i wirusów, usuwając z nich atomy wodoru. W wyniku tego, wytwarzane są przez atomy siarki wiązania typu -S-S-. Prowadzi to do obumierania komórek, ponieważ zostają zablokowane kanały łańcucha oddechowego w błonach komórkowych.

Kolejnym z mechanizmów inaktywowania bakterii w kontakcie z Axonnite Silver jest zdolność do wiązanie srebra z DNA bakterii co hamuje replikację, a tym samym uniemożliwia rozmnażanie komórek czy syntezy białek, ponieważ w takim przypadku inne enzymy są inaktywowane.

Jednocześnie komórki ssacze są zdolne do fagocytowania nanocząstek i degradacji dzięki lizosomom i obniżają ich toksyczność. To odpowiada za wybiórcze działanie Axonnite Silver umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie tkanek a jednocześnie zabijanie komórek bakteryjnych.

Działanie przeciwzapalne:
-inhibitowanie czynników prozapalnych
-aktywacja apoptozy w komórkach zapalnych bez indukcji na zdrowe komórki (Bhol 2005)

W grudniu 2013 r. European Commision and SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) wydała opinię na temat nanosrebra w której zebrano dostępne badania dotyczące nano cząsteczek srebra.

Z przeprowadzonego przeglądu literaturowego nie znaleziono informacji, że srebro w jakiejkolwiek postaci a tym bardziej nanosrebro ma negatywny czy toksyczny wpływ na organizm człowieka i jego działanie ogólnoustrojowe.

Badaniach In vivo nie wykazały toksyczność nanosrebra.

Przeciwbakteryjne właściwości srebra z powodzeniem wykorzystane są w przemyśle kosmetycznym.

1. J. Ind Microbiol Biotechnol 2006;33(7):627-34
2. Lett Appl Microbiol 2009;49(2):147-52
3. Prog Med Chem, 31, 351–71.
4. BNF 2011
5. Journal of Nanobiotechnology 2012 10:14. doi:10.1186/1477-3155-10-1
6. Toxicology 291(1-3), 65-72, 2012

Powyższy tekst jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 23
lutego 1994 r. Nr 24 poz.83 z późn. zm.) – podlega ochronie prawnej przewidzianej w tejże ustawie. Prawa autorskie do
powyższego tekstu przysługują firmie Nano-Tech Polska, Sp. z o. o. sp.k., ul.Grzybowska 16/22 lok 177, 00-132 Warszawa. W
związku z powyższym żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom
trzecim bez pisemnej zgody właściciela utworu, firmy Nano-Tech Polska, określającej zakres wykorzystania tekstu.

_____________________________________________________________________________


ZŁOTO


Autor: dr inż. Marta Pawłowska


Ekspert z zakresu chemii kosmetycznej

Bez wątpienia, złoto odcisnęło piętno na cywilizacji człowieka z chwilą, kiedy je pierwszy raz wydobyto. W kolejnych tysiącleciach metal ten stał się symbolem bogactwa, władzy i prestiżu. Metaliczne złoto jest obojętne chemicznie w ludzkim organizmie, złoto nie dodaje żadnego smaku, zapachu, ani wartości odżywczych i opuszcza ciało bez zmian.

Już starożytni wierzyli w cudowną moc uzdrawiania złota i w jego terapeutyczne właściwości, złoto jest stosowane w lecznictwie od czasów starożytnych w szczególności w Persji, Arabii, Indiach, Chinach i Egipcie. Wykorzystywano cienkie płatki złota, sproszkowane złoto, nalewkę złotą, kwasowe roztwory złota oraz sole złota nieorganiczne i organiczne.

O terapeutycznych właściwościach złota pisał Arystoteles, wg badaczy starożytnego Egiptu Kleopatra, każdej nocy sypiała w złotej maseczce na twarzy. Kosmetyków z tym metalem używała także chińska królowa dynastii Ch'ing, Pliniusz (pisarz, uczony rzymski) był przekonany, że okłady ze złota leczyły wrzody, hemoroidy i grzybicę. W Japonii dodawano złoto do pudru, co miało działać wybielająco.

Złoto ma właściwości lecznicze, co zostało udowodnione w 1890 przez niemieckiego lekarza i bakteriologa Roberta Kocha. Wykazano, że cyjanek złota hamuje rozwój bakterii gruźlicy. Przez wiele lat znalazło zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, stanów zapalnych stawów pochodzenia reumatoidalnego jak również wyprysku przewlekłego (egzemy).

W XX wieku do lecznictwa wprowadzono złoto koloidalne, które wykorzystuje się w leczeniu białaczek, nowotworów czy reumatoidalnym zapalaniu stawów. Wykazuje miejscowe i silne działanie przeciwrakowe. Nie wchłania się z jam surowiczych.

Koloidalne złoto jest czystym i naturalnym środkiem uzupełniającym dietę. Jest bioprzyswajalne, nietoksyczne, nie ma smaku ani zapachu.

Złoto znajduje się w organizmie ludzkim średnio w ilości około 10 mg, z czego ponad połowa zgromadzona jest w kościach. Badania potwierdzają, że obecność złota jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania plemników1.

Najlepszy efekt działania złota uzyskuje się, gdy jest ono w postaci nanocząstek, wtedy wzrasta ich powierzchnia aktywna i zdolność oddziaływania na mikroorganizmy. Stosunek powierzchni nanocząstek do ich masy jest wysoki, podobnie ich zdolności do wiązania. Unikatowa technologia Axonnite pozwala na otrzymanie nano cząstek w sposób fizyczny, co zapewnia całkowitą czystość chemiczną uzyskiwanego nano materiału. Średnia wielkość cząstki Axonnita Gold wynosi 2-4 nm.

Współcześnie zaleca się stosowanie preparatów ze złotem w razie chorób reumatycznych odpornych na inne leki: artretyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca. A ponadto skutecznie działa przeciw: wypadaniu włosów, chorobach zakaźnych, ropniach, liszajach, chorobach alergicznych, chorobach wenerycznych, zapaleniu przydatków (jajników, jajowodów), zapaleniu narządów płciowych u mężczyzn i kobiet, przewlekłych dermatoz, nowotworów, stanów zapalnych oczu. Nano złoto jest niesamowicie skuteczne przy leczeniu rozległych oparzeń. Wyjątkowo ciekawym i ważnym zastosowaniem nanocząstek złota Axonnite jest możliwość kowalencyjnego wiązania nAu z rożnego rodzaju cząsteczkami organicznymi, proces ten łatwy do przeprowadzenia ze względu na wysokie powinowactwo złota do grupy tiolowej i aminowej. Dzięki takiemu podczepieniu się pod nanocząstkę leki, które nie mogły dotrzeć do chorej tkanki mogą zostać przetransportowane do miejsca docelowego na powierzchni nAu. Można zwiększyć specyficzność i dostarczyć lek w konkretne miejsce w organizmie, lub do nanocząstki złota przyczepić poza lekiem przeciwciało.

Ostatnie wyniki szczególnie dotyczące zastosowania koniungatów nanocząstek – przeciwciało wobec nowotworów, do których nie można dotrzeć w prosty sposób z promieniowaniem elektromagnetycznym. Metoda skupia się na dostarczeniu nanocząstki do chorej komórki i wywołaniu w niej apoptoze poprzez zablokowanie podziału. Istotną właściwością nanocząstek złota jest pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego (światła, światła laserowego, promieniowania podczerwonego) z równoczesnym gwałtownym wzrostem temperatury skutkującym zniszczeniem struktury komórek znajdujących się w pobliżu. Udowodniono, iż z całą pewnością złoto hamuje angiogenezę nowotworową.

Złoto jako produkt zaczęło znajdować nowe zastosowanie związane z kosmetyką. Nanotechnologia zrewolucjonizowała obliczę współczesnej chemii, fizyki oraz medycyny estetycznej. Jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną stwarzającą wiele możliwości. Skóra człowieka jest znakomitą barierą ochronną przed środowiskiem zewnętrznym. Warstwa rogowa oraz wydzielane sebum zapobiegają utracie niezbędnej dla skóry wody, a z drugiej strony stanowi barierę dla mikroorganizmów, substancji chemicznych, a także kosmetyków, które chcemy wprowadzić w głębsze warstwy skóry. Mikroskopijny format nano cząstek Axonite Gold pozwala na dotarcie do miejsc niedostępnych dla standardowych kosmetyków i stopniowe uwalnianie składników aktywnych przy jednoczesnej ochronie przed działaniem czynników środowiskowych.

Złoto bierze udział w procesach naprawczych w uszkodzonym DNA. Działa głównie na elastynę i kolagen zawarte w skórze, przyspiesza wzrost komórek w podstawnej warstwie regenerując włókna białek w skórze. Spowolnia proces wiotczenia skóry. Jako środek immunosupresyjny hamuje wytwarzanie przeciwciałmakrofagów, fagocytów. Są to tzw. komórki żerne które fagocytują czyli otaczają kolagen a następnie trawią istniejące włókna kolagenu oraz elastyny. Nano złoto stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.

Kolagen obok kwasu hialuronowego jest najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za nawilżenie skóry. Białko to w procesie hydratacji zatrzymuje w swojej strukturze cząsteczki wody, skóra jest lepiej nawilżona lepiej przebiegają procesy regeneracyjne,  a procesy związane ze starzeniem się skóry są spowolnione. Poprzez redukcję stanów zapalnych sprzyja rozprzestrzenianiu się fibroblastów, co zwiększa gęstość i elastyczność skóry, a poprzez spowolnione procesy wydzielania melaniny następuje redukcja przebarwień.

W medycynie estetycznej wykorzystuje się zabieg wszczepienia pod skórę cieniutkich niteczek złota, tzw. efekt złotych nici, które ujędrniają i liftingują zwiotczałą skórę. Zabieg przeciwdziała i zmniejsza już istnieje zmarszczki. Ze względu na bogate właściwości nawilżające może być stosowany również przez młode osoby mające problem z nadmiernie wysuszoną skórą, często spowodowaną długotrwałym korzystaniem z kąpieli słonecznych. Zmniejsza uporczywe objawy u osób z łuszczycą oraz bielactwem.

Złoto i związki złota używane są od wielu lat, głównie wykorzystywana jest jego zdolność do pobudzania procesów regeneracyjnych czy biostymulujących oraz działanie przeciwzapalne, bakteriobójczo i spowalniające proces starzenia się skóry zarówno w medycynie jak i kosmetyce.

Złoto zatwierdzone jest jako dodatek do leków również bardzo chętnie wykorzystywane jako nici wprowadzane podskórnie w medycynie estetycznej.

Preparaty Axonite Gold wykazują silny wpływ przeciwtrądzikowy. Wiąże się to ściśle z działaniem bakteriobójczym, bakteriostatycznym, przeciwzapalnym, hamującym czynności nadnerczy i hamującym uwalnianie enzymów lizosomalnych i cytokin w skórze.

Złoto jest wydalane z żółcią, moczem (70%) i potem.

Należy podkreślić, że dopiero współczesne technologie pozwoliły na udowodnienie, że złoto może być cennym surowcem kosmetycznym jak również odkryto technologie, które pozwalają na stworzenie takich form złota, które można dostarczyć do skóry.

Axonnite Gold działa na skórę antybakteryjnie, dzięki czemu zapobiega infekcjom skórnym, ma działanie przeciwzapalne, pobudza syntezę kolagenu i rekonstrukcję tkanki, opóźnia powstawanie zmarszczek i stymuluje skórę. Złoto ma działanie spowalniające wydzielanie melaniny i dlatego kremy zawierające je są rekomendowane dla osób borykających się z przebarwieniami skóry. Kosmetyki ze złotem Axonnite mogą być wykorzystane w pielęgnacji każdego rodzaju cery, bo intensywnie ją nawilżają, usuwają wolne rodniki i pomagają niwelować szkodliwe wpływy promieniowania ultrafioletowego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że złoto jest bardzo dobrym nośnikiem dla różnych biologicznie czynnych substancji. Zawarte w kosmetykach Axonnite Gold działa na zasadzie pompy jonowej, dzięki czemu przyspiesza migrację aktywnych składników w głąb skóry, wymianę jonową, wspomaga usuwanie toksyn i inicjuje rekonstrukcję tkanki. Cecha ta powoduje, że kosmetolodzy bardzo chętnie łączą je z różnymi innymi substancjami, co znacząco podnosi efektywność kremów i dlatego w produktach zawierających złoto znajdują się zwykle inne, ważne dla skóry substancje. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu związków złota, które wykazują wiele działań ubocznych, naocząstkami złota, które są w pełni bezpieczne i jak do tej pory nie stwierdzono jeszcze żadnych skutków ubocznych stosowania nanocząstki złota (nAu).

Wnioski

Jak widać z powyższych przykładów złoto ma wiele zastosowań specjalistycznych jak leczenie nowotworów czy systemy dostarczania leków, ale również kosmetyce czy medycynie estetycznej.

Ze względu na wydłużony czas życia coraz ważniejsze jest zachowanie młodego wyglądu. Nanotechnologia złota daje szanse nie tylko na wyleczenie wielu chorób, ale również na polepszenie jakości życia począwszy od nastolatków, a na osobach starszych skończywszy.

W badaniach In vivo w podaniu dożylnym nie stwierdzono efektu toksycznego. Badania In vitro wykonywane przez wielu badaczy, przeprowadzone na cząsteczkach wielkości od 0,8nm do 100 nm potwierdzają brak reprotoksyczności i cytotoksyczności.

Z przeprowadzanych badań wynika, że absorpcji ogólnoustrojowej nano złota występuje na bardzo niskim poziomie, dlatego badania ryzyka zdrowotnego używania nano złota związane jest ewentualnie z działaniem w miejscu ekspozycji czyli np. płuc (inhalacja), wątroby (podanie doustne) czy skóry (kontakt dermalny).

Niezależnie od drogi podania czy wielkości cząstek oraz warunków ewentualnej akumulacji, nie zaobserwowano toksyczności czy zmian w zachowaniu, wadze ciała, śmiertelności, morfologii wśród zwierząt poddanych badaniu.

Oprócz mikro i makro elementów istnieje trzecia grupa pierwiastków ważnych dla życia wszystkich organizmów żywych są to ultra elementy. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie są znane ich wszystkie funkcje, jakie spełniają w organizmie. Najszerzej poznaną funkcją ultraelementów jest aktywacja procesów biochemicznych, szczególną rolę odgrywają jako aktywatory enzymów. Do ultraelementów zalicza się złoto, srebro, platynę i rad. Na dzień dzisiejszy za najważniejsze uważa się pierwszą trójkę ze szczególnym wskazaniem na złoto i srebro.

1. Andrologia 1984, 16, 587
2. R. Radoła
3. Mahdihassan S. Am. J. Chinese. Med.1985, 13, 93
4. Higby G. J. Gold Bulletin 1982, 15,130
5. Faraday M. X. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1857, 147, 145
6. Cai W., Gao T., Hong H., Sun J. Nanotechnolog, Science and Applications 2008, 1, 17
7. Tsai C. Y., Shiau A. L., Chen S. Y., Chen Y. H., Cheng P. C., Chang M. Y., Chen D. H., Chou C. H., Wang C.
R., Wu C. L. Arthritis Rheum. 2007, 56, 544
8. Pissuwan D., Valenzuela S. M., Miller C. M., Killingsworth M. C., Cortie M. B. Small 2009, 5, 1030
9. Panyala N. R., Pena-Mendez E. M., Havel J. J. Appl. Biomed. 2009, 7, 75
10. Kang B., Mackey M. A., El-Sayed M. A. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1517
11. Letfullin R., Jonathan C., George T. F., Zharov V. P. Nanomedicine 2006, 1, 473

Powyższy tekst jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 23
lutego 1994 r. Nr 24 poz.83 z późn. zm.) – podlega ochronie prawnej przewidzianej w tejże ustawie. Prawa autorskie do
powyższego tekstu przysługują firmie Nano-Tech Polska, Sp. z o. o. sp.k., ul.Grzybowska 16/22 lok 177, 00-132 Warszawa. W
związku z powyższym żadna z części tego dokuentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom
trzecim bez pisemnej zgody właściciela utworu, firmy Nano-Tech Polska, określającej zakres wykorzystania tekstu.